Asia Holiday ทัวร์ฮ่องกง ท่องเที่ยวฮ่องกง ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก 2553

ทัวร์ฮ่องกง ท่องเที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น ชมเมืองจำลอง และโชว์ที่ CULTURAL VILLAGEทัวร์ฮ่องกง ท่องเที่ยวอเมริกา สายการบิน 12Go Airline

ทัวร์ฮ่องกง ท่องเที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น ชมเมืองจำลอง และโชว์ที่ CULTURAL VILLAGEบริษัททัวร์ฮ่องกง Asia Holiday นำท่านท่องเที่ยวประเทศทัวร์ฮ่องกง: กรุงเทพฯ – ฮ่องกง - เซินเจิ้นเซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอหวู่ - เมืองจำลอง CULTURE VILLAGEฮ่องกง –วิคตอเรียพีค-เจ้าแม่กวนอิม-ช้อปปิ้งเดินทางกลับไทย ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ : สอบถาม โทร 0-2153-0808กำหนดการเดินทาง ท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกง ปี 2010 / 2553 :

คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียดทัวร์ฮ่องกงโปรแกรมนี้

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน ทัวร์ฮ่องกง ท่องเที่ยวอเมริกา สายการบิน SRILANKAN AIRLINES

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน บริษัททัวร์ฮ่องกง Asia Holiday นำท่านท่องเที่ยวประเทศทัวร์ฮ่องกง: กรุงเทพฯ – ฮ่องกง ฮ่องกง –Disneylandฮ่องกง –วิคตอเรียพีค-เจ้าแม่กวนอิม- ช้อปปิ้ง กรุงเทพฯทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ : สอบถาม โทร 0-2153-0808กำหนดการเดินทาง ท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกง ปี 2010 / 2553 :

คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียดทัวร์ฮ่องกงโปรแกรมนี้

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน สายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ทัวร์ฮ่องกง ท่องเที่ยวอเมริกา สายการบิน SRILANKAN AIRLINES

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน สายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์บริษัททัวร์ฮ่องกง Asia Holiday นำท่านท่องเที่ยวประเทศทัวร์ฮ่องกง: กรุงเทพฯ – ฮ่องกง - เซินเจิ้นเซินเจิ้นซิตี้ทัวร์-ช้อบปิ้งหลอวู่-พิพิธภัณฑ์ - หมู่บ้านวัฒนธรรม ฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง–อิสระช้อปปิ้ง กรุงเทพฯทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ : สอบถาม โทร 0-2153-0808กำหนดการเดินทาง ท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกง ปี 2010 / 2553 :

คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียดทัวร์ฮ่องกงโปรแกรมนี้

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืนทัวร์ฮ่องกง ท่องเที่ยวอเมริกา สายการบิน SRILANKAN AIRLINES

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืนบริษัททัวร์ฮ่องกง Asia Holiday นำท่านท่องเที่ยวประเทศทัวร์ฮ่องกง: กรุงเทพฯ – ฮ่องกง - เซินเจิ้นเซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอหวู่ – เมืองจำลอง CULTURE VILLAGE- เข้ามาเก๊ามาเก๊าซิตี้ทัวร์ ฮ่องกง –วิคตอเรียพีค-รีพัลส์เบย์-ช้อปปิ้ง กรุงเทพฯทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ : สอบถาม โทร 0-2153-0808กำหนดการเดินทาง ท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกง ปี 2010 / 2553 :

คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียดทัวร์ฮ่องกงโปรแกรมนี้

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิง 4 วัน 3 คืน ทัวร์ฮ่องกง ท่องเที่ยวอเมริกา สายการบิน SRILANKAN AIRLINES

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิง 4 วัน 3 คืน บริษัททัวร์ฮ่องกง Asia Holiday นำท่านท่องเที่ยวประเทศทัวร์ฮ่องกง: กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – มาเก๊า –เวเนเชียน โบสถ์เซนปอลล์ – เจ้าแม่กวนอิมกลางทะเล – เซนาโด้สแควร์ – เดินทางไปฮ่องกง – โชว์แสง สี เสียงวัดแชกง – วัดหวังต้าเซียน – พระใหญ่ลันเตา(นั่งกระเช้านองปิง)รีพัลส์เบย์ – วิคตอเรียพีค – จิวเวอร์รี่ – อิสระช้อบปิ้ง - เดินทางกลับกรุงเทพฯทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ : สอบถาม โทร 0-2153-0808กำหนดการเดินทาง ท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกง ปี 2010 / 2553 :

คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียดทัวร์ฮ่องกงโปรแกรมนี้

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ดีสนีย์แลนด์ 4 วัน เดินทางโดยศรีลังกันแอร์ไลน์ทัวร์ฮ่องกง ท่องเที่ยวอเมริกา สายการบิน SRILANKAN AIRLINES

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ดีสนีย์แลนด์ 4 วัน เดินทางโดยศรีลังกันแอร์ไลน์บริษัททัวร์ฮ่องกง Asia Holiday นำท่านท่องเที่ยวประเทศทัวร์ฮ่องกง: กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – มาเก๊า –เวเนเชียน โบสถ์เซนปอลล์ – เจ้าแม่กวนอิมกลางทะเล – เซนาโด้สแควร์ – เดินทางไปฮ่องกง – โชว์แสง สี เสียงดีสนีย์แลนด์เต็มวัน - การแสดงพลุไฟรีพัลส์เบย์ – วิคตอเรียพีค – จิวเวอร์รี่ – อิสระช้อบปิ้ง - เดินทางกลับกรุงเทพฯทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ : สอบถาม โทร 0-2153-0808กำหนดการเดินทาง ท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกง ปี 2010 / 2553 :

คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียดทัวร์ฮ่องกงโปรแกรมนี้

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืนทัวร์ฮ่องกง ท่องเที่ยวอเมริกา สายการบิน SRILANKAN AIRLINES

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืนบริษัททัวร์ฮ่องกง Asia Holiday นำท่านท่องเที่ยวประเทศทัวร์ฮ่องกง: กรุงเทพฯ – ฮ่องกง - เซินเจิ้นเซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอหวู่ - เมืองจำลอง CULTURE VILLAGEฮ่องกง –วิคตอเรียพีค-เจ้าแม่กวนอิม-ช้อปปิ้ง กรุงเทพฯทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ : สอบถาม โทร 0-2153-0808กำหนดการเดินทาง ท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกง ปี 2010 / 2553 :

คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียดทัวร์ฮ่องกงโปรแกรมนี้

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ทัวร์ฮ่องกง ท่องเที่ยวอเมริกา สายการบิน SRILANKAN AIRLINES

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนีย์แลนด์บริษัททัวร์ฮ่องกง Asia Holiday นำท่านท่องเที่ยวประเทศทัวร์ฮ่องกง: สุวรรณภูมิ – ฮ่องกง - เซินเจิ้นเซินเจิ้นซิตี้ทัวร์-ช้อบปิ้งหลอวู่-พิพิธภัณฑ์ – หมู่บ้านวัฒนธรรมฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์วิคตอเรียพีค ( นั่ง PEAK TRAM - รีพัลส์เบย์–อิสระช้อปปิ้ง กรุงเทพฯเดินทางกลับกรุงเทพฯทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ : สอบถาม โทร 0-2153-0808กำหนดการเดินทาง ท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกง ปี 2010 / 2553 :

คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียดทัวร์ฮ่องกงโปรแกรมนี้

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง เซินเจิ้น นั่งกระเช้านองปิงทัวร์ฮ่องกง ท่องเที่ยวอเมริกา สายการบิน SRILANKAN AIRLINES

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง เซินเจิ้น นั่งกระเช้านองปิงบริษัททัวร์ฮ่องกง Asia Holiday นำท่านท่องเที่ยวประเทศทัวร์ฮ่องกง: สุวรรณภูมิ – ฮ่องกง - เซินเจิ้นเซินเจิ้นซิตี้ทัวร์-ช้อบปิ้งหลอวู่-พิพิธภัณฑ์ – หมู่บ้านวัฒนธรรมเซินเจิ้น – หลอวู่เซนเตอร์ – ฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง - นมัสการพระใหญ่อิสระช้อปปิ้ง กรุงเทพฯเดินทางกลับกรุงเทพฯทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ : สอบถาม โทร 0-2153-0808กำหนดการเดินทาง ท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกง ปี 2010 / 2553 :

คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียดทัวร์ฮ่องกงโปรแกรมนี้

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง มาเก๊า เซินเจิ้นทัวร์ฮ่องกง ท่องเที่ยวอเมริกา สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง มาเก๊า เซินเจิ้นบริษัททัวร์ฮ่องกง Asia Holiday นำท่านท่องเที่ยวประเทศทัวร์ฮ่องกง: สุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – มาเก๊า – THE VENETIAN HOTELวัดเจ้าแม่กวนอิม – โบสถ์เซนต์ปอลล์ – เซนาโด้แสควร์ - ไปเซินเจิ้นเซินเจิ้นซิตี้ทัวร์-ช้อบปิ้งหลอวู่-พิพิธภัณฑ์ – หมู่บ้านวัฒนธรรมรีพัลส์เบย์ ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ : สอบถาม โทร 0-2153-0808กำหนดการเดินทาง ท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกง ปี 2010 / 2553 :

คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียดทัวร์ฮ่องกงโปรแกรมนี้

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง FUNNY LAND ( DISNEY+OCEAN PARK )ทัวร์ฮ่องกง ท่องเที่ยวอเมริกา สายการบิน SRILANKAN AIRLINES

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง FUNNY LAND ( DISNEY+OCEAN PARK )บริษัททัวร์ฮ่องกง Asia Holiday นำท่านท่องเที่ยวประเทศทัวร์ฮ่องกง: สุวรรณภูมิ – ฮ่องกง - เดินทางเข้าที่พักรีพัลส์เบย์ – วิคตอเรียพีค (นั่งรถ PEAK TRAM) – สวนสนุกโอเชี่ยนปาร์ค - เข้าที่พักดีสนีย์แลนด์เต็มวัน - เดินทางเข้าที่พักนั่งกระเช้านองปิง – นมัสการพระใหญ่ลันเตา – ช้อบปิ้งนาธาน – CITY GATE เดินทางกลับกรุงเทพฯทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ : สอบถาม โทร 0-2153-0808กำหนดการเดินทาง ท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกง ปี 2010 / 2553 :

คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียดทัวร์ฮ่องกงโปรแกรมนี้

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชียน เซินเจิ้นทัวร์ฮ่องกง ท่องเที่ยวอเมริกา สายการบิน AIR MACAU

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชียน เซินเจิ้นบริษัททัวร์ฮ่องกง Asia Holiday นำท่านท่องเที่ยวประเทศทัวร์ฮ่องกง: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – มาเก๊าเดินทางไปเซินเจิ้น – ช้อบปิ้งหลอวุ่ – หมู่บ้านวัฒธรรม – โชว์เดินทางไปมาเก๊า – อิสระเวเนเชียนมาเก๊าซิตี้ทัวร์ – เซนาโด้สแควร์ – เดินทางกลับกรุงเทพฯทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ : สอบถาม โทร 0-2153-0808กำหนดการเดินทาง ท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกง ปี 2010 / 2553 :

คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียดทัวร์ฮ่องกงโปรแกรมนี้

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง มาเก๊า นั่งกระเช้า NONG PINGทัวร์ฮ่องกง ท่องเที่ยวอเมริกา สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง มาเก๊า นั่งกระเช้า NONG PINGบริษัททัวร์ฮ่องกง Asia Holiday นำท่านท่องเที่ยวประเทศทัวร์ฮ่องกง: สุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – หนองปิง นั่งกระเช้านมัสการพระใหญ่ – ช้อบปิ้ง CITY GATEวิคตอเรียพีค (นั่งรถ PEAK TRAM) – รีพัลส์เบย์ – อิสระช้อบปิ้งฮ่องกง - ชมแสงสีเสียงอ่าวฮ่องกงฮ่องกง - มาเก๊า – เวเนเชียน - เดินทางเข้าที่พักวัดเจ้าแม่กวนอิม – โบสถ์เซนเปอลล์ – อิสระช้อบปิ้งเซนาโด้สแควร์ - เดินทางกลับทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ : สอบถาม โทร 0-2153-0808กำหนดการเดินทาง ท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกง ปี 2010 / 2553 :

คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียดทัวร์ฮ่องกงโปรแกรมนี้

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ มาเก๊า (พักเวเนเชียน)ทัวร์ฮ่องกง ท่องเที่ยวอเมริกา สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ มาเก๊า (พักเวเนเชียน)บริษัททัวร์ฮ่องกง Asia Holiday นำท่านท่องเที่ยวประเทศทัวร์ฮ่องกง: สุวรรณภูมิ – วิคตอเรียพีค (นั่ง PEAK TRAM) – รีพัลส์เบย์ - เข้าที่พักดีสนีย์แลนด์เต็มวัน – เข้าที่พักช้อบปิ้งนาธาน – มาเก๊า – โรงแรมเวเนเชียน (พักที่เวเนเชียน)วัดเจ้าแม่กวนอิม – โบสถ์เซนต์ปอลล์ – เซนาโด้แสควร์ เดินทางกลับกรุงเทพฯทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ : สอบถาม โทร 0-2153-0808กำหนดการเดินทาง ท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกง ปี 2010 / 2553 :

คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียดทัวร์ฮ่องกงโปรแกรมนี้

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-เซินเจิ้น-ดิสนีย์แลนด์ทัวร์ฮ่องกง ท่องเที่ยวอเมริกา สายการบิน CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-เซินเจิ้น-ดิสนีย์แลนด์บริษัททัวร์ฮ่องกง Asia Holiday นำท่านท่องเที่ยวประเทศทัวร์ฮ่องกง: กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –เซินเจิ้นเซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอหวู่- หมู่บ้านวัฒนธรรม+โชว์เซินเจิ้น –ฮ่องกง –ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง –วิคตอเรียพีค-นมัสการเจ้าแม่กวนอิม- รีพัลส์เบย์-วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ : สอบถาม โทร 0-2153-0808กำหนดการเดินทาง ท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกง ปี 2010 / 2553 :

คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียดทัวร์ฮ่องกงโปรแกรมนี้

ทัวร์ฮ่องกง ท่องเที่ยวฮ่องกง ฮ่องกง-มาเก๊า -ดีสนีย์แลนด์ทัวร์ฮ่องกง ท่องเที่ยวอเมริกา สายการบิน CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD

ทัวร์ฮ่องกง ท่องเที่ยวฮ่องกง ฮ่องกง-มาเก๊า -ดีสนีย์แลนด์บริษัททัวร์ฮ่องกง Asia Holiday นำท่านท่องเที่ยวประเทศทัวร์ฮ่องกง: กรุงเทพฯ - ฮ่องกง – มาเก๊ามาเก๊า-โบสถ์เซ็นพอลล์-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล--เซนาโดสแควร์-เดอะ เวเนเชี่ยน ฮ่องกง-ดีสนีย์แลนด์ (ซื้อเพิ่มอีกท่านละ 2,000 บาท )ฮ่องกง – ซิตี้ทัวร์ (วิคตอเรียพีค /พัลส์เบย์ Repulse Bay /นมัสการเจ้าแม่กวนอิม –วัดหวังต้าเซียน- ช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ : สอบถาม โทร 0-2153-0808กำหนดการเดินทาง ท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกง ปี 2010 / 2553 :

คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียดทัวร์ฮ่องกงโปรแกรมนี้

ทัวร์ฮ่องกง ท่องเที่ยว ฮ่องกง –ดีสนีย์แลนด์-โอเชี่ยนปาร์คทัวร์ฮ่องกง ท่องเที่ยวอเมริกา สายการบิน CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD

ทัวร์ฮ่องกง ท่องเที่ยว ฮ่องกง –ดีสนีย์แลนด์-โอเชี่ยนปาร์คบริษัททัวร์ฮ่องกง Asia Holiday นำท่านท่องเที่ยวประเทศทัวร์ฮ่องกง: กรุงเทพฯ - ฮ่องกง ฮ่องกง-ดีสนีย์แลนด์เต็มวันฮ่องกง–ซิตี้ทัวร์(วิคตอเรียพีค / Repulse Bay /นมัสการเจ้าแม่กวนอิม–โอเชี่ยนปาร์ค- Avenue Of Star , A Symphony of Lights ฮ่องกง – ช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ : สอบถาม โทร 0-2153-0808กำหนดการเดินทาง ท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกง ปี 2010 / 2553 :

คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียดทัวร์ฮ่องกงโปรแกรมนี้

ทัวร์ฮ่องกง ท่องเที่ยวฮ่องกง ฮ่องกง –มาเก๊า - ดีสนีย์แลนด์-โอเชี่ยนปาร์คทัวร์ฮ่องกง ท่องเที่ยวอเมริกา สายการบิน SRILANKAN AIRLINES

ทัวร์ฮ่องกง ท่องเที่ยวฮ่องกง ฮ่องกง –มาเก๊า - ดีสนีย์แลนด์-โอเชี่ยนปาร์คบริษัททัวร์ฮ่องกง Asia Holiday นำท่านท่องเที่ยวประเทศทัวร์ฮ่องกง: กรุงเทพฯ - ฮ่องกงฮ่องกง-ดีสนีย์แลนด์เต็มวัน -Avenue Of Star , A Symphony of Lightsฮ่องกง–ซิตี้ทัวร์(วิคตอเรียพีค / Repulse Bay /นมัสการเจ้าแม่กวนอิม–โอเชี่ยนปาร์ค ฮ่องกง-มาเก๊า-โบสถ์เซ็นพอลล์-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล- เซนาโดสแควร์-เดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊า - ฮ่องกง – ช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ : สอบถาม โทร 0-2153-0808กำหนดการเดินทาง ท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกง ปี 2010 / 2553 :

คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียดทัวร์ฮ่องกงโปรแกรมนี้

ทัวร์อเมริกา กับเอเซียฮอลิเดย์

สอบถามรายละเอียด หรือ สนใจในรายการ ท่องเที่ยวอเมริกา รายการอื่นๆ เพิ่มเติม
โทร: 0-2153-0808
แฟกซ์: 0-2153-0813